دسته بندی مقالات

ایده های فروش

همکاری در فروش چیست؟

همکاری در فروش

همکاری در فروش به این صورته که شما به عنوان یه واسطه و بازاریاب دیجیتالی بین فروشنده و مصرف‌کننده قرار می‌گیرید. متداول‌ترین سیستم‌های همکاری در فروش…