آکادمی جاوید مقدم

برای آینده بهتر

دوره توسعه مالی
یک دوره رایگان ولی کامل و کاربردی
3۰ جلسه ۲۰ دقیقه ای

راهنمای کامل سرمايه گذاری و مدیریت مالی

ثبت نام در سایت و دسترسی به 1200+
دوره آنلاین

10000

دانشجو ثبت نام شده

0

دوره آموزشی

رویداد های آموزشی

جایی که مردم همه رویدادهایی را پیدا می کنند که ممکن است بخواهند در آن شرکت کنند

نظرات شما در مورد دوره های ما

کیفیت عالی!

من می خواستم یک بازبینی انجام دهم ، زیرا پشتیبانی آنها در عرض یک روز یا به من کمک کرد ، که خوب است!
testimonial-avatar-01
الیور بددوز
/ طراح ، منچستر

کیفیت کد

من می خواستم یک بازبینی انجام دهم ، زیرا پشتیبانی آنها در عرض یک روز یا به من کمک کرد ، که خوب است!
مادلی پاندور
/ خبرنگار ، سن دیگو

پشتیبانی مشتری

من می خواستم یک بازبینی انجام دهم ، زیرا پشتیبانی آنها در عرض یک روز یا به من کمک کرد ، که خوب است!
testimonial-avatar-03
مینا هولاس
/ خبرنگار ، لندن

کیفیت عالی!

من می خواستم یک بازبینی انجام دهم ، زیرا پشتیبانی آنها در عرض یک روز یا به من کمک کرد ، که خوب است!
لوویچ دوبل
/ طراح ، منچستر