دوره توسعه مالی

بهترین سرمایه‌گذاری سال 1402

  • مدرس: جاوید مقدم
  • 10 ساعت آموزش کاربردی
  • تعداد جلسات: 30 جلسه
  • فایل‌های این دوره به صورت ویدئویی ضبط شده و شما با مشاهده جلسه‌ها می‌توانید قدم به قدم دوره را ببینید.

دوره توسه مالی