کتاب فروش به توان دو (چاپی)

برای دریافت کتاب بر روی دکمه زیر کلیک کنید

99/000 تومان

کتاب فروش به توان دو (PDF)

برای دریافت کتاب بر روی دکمه زیر کلیک کنید

20/000 تومان

سرفصل‌های این کتاب چیه؟

فصل اول: هدفگذاری

 • نقش و اهمیت هدف
 • هدف چیست و چرا باید هدفگذاری کنیم؟
 • اما چرا باید هدفگذاری کنیم؟
 • مزایای هدفگذاری
 • ویژگی های هدف
 • دلایلی برای هدفمند نبودن
 • مراحل هدفگذاری
 • اما چطور باید این کار را انجام دهیم؟
targeting

فصل دوم: دیوانگی

 • تعریف دیوانگی
 • آیا من میتوانم به شیوه فروشندگان 50 سال قبل عمل کنم؟
 • فروش یه مهارت اکتسابیه
 • دقیقا بدانید که فروش چیست
sale

فصل سوم: 4 سطح از یادگیری - قدرت ذهن ناخودآگاه

 • سطح 1: ناآشنایی ناخودآگاه
 • سطح 2: ناآشنایی خودآگاه
 • سطح 3: آشنایی خودآگاه
 • سطح 4: آشنایی ناخودآگاه
 • 4 باید، برای اینکه در مسیر فروش موفق شوید
4 سطح مهارت ها

فصل چهارم: مشتری و انواع آن

 • مشتری چیست؟
 • انواع مشتری: مشتری خارجی – متفقین – مشتریان داخلی – مشتری تکراری – تولد دوباره مشتری – کیسه باد
Customer

فصل پنجم: مشتری چگونه تصمیم میگیرد؟

 • چرا خرید میکنیم؟
 • چند سوال کلیدی در مورد توقعات خاص مشتری از شما
 • واقعا متقاعدکردن چیست؟
Questions

فصل ششم: قانون 80/20 و کاربرد آن در فروش

 • بیان قانون 20/80
 • کاربرد قانون 20/80 در فرآیند فروش
Pareto Law

فصل هفتم: 5 اصل در روانشناسی فروش

 • اصل اول: همه آدم ها فروشنده اند
 • اصل دوم: فروش برای مشتری انجام می شود و نه بر روی او
 • اصل سوم: فروشنده نقش مشاور را دارد
 • اصل چهارم: اصل پرسپکتیو
 • اصل پنجم: مشتری همواره تصویر کالا را می خرد
روانشناسی فروش

فصل هشتم: معرفی الگوی فروش

 • سه اصل برای موفقیت
 • اصول اخلاقی
 • 3 اصل مهم در این الگوریتم فروش
 • الگوریتم فروش 5 مرحله ای
فروش

فصل نهم: گام اول - ایجاد ارتباط، اعتماد و صمیمیت

 • اصول مهم در ایجاد ارتباط
 • تاثیر برخورد اول
 • قانون 3 ثانیه در فروش
 • عوامل موثر در تاثیر اولیه
 • مرحله بعدی ارتباط سازی
 • معجزه تعریف کردن
 • استفاده از نام شخص
 • پرسیدن سوال
 • علایق مشتری
 • خود افشایی
ارتباط سازی

فصل دهم: گام دوم - پرسیدن سوال (کشف نیاز)

 • روش PSIP
 • معماری بررسی: کندن پوست پیاز
 • فرمان مذاکره
 • چرا شنوندگان ضعیفی هستیم؟
پرسیدن سوال

فصل یازدهم: گام سوم - معرفی

 • اشتیاق سوزان
 • سوال اصلی مشتری (WIIFM؟)
 • دایره ی طلایی
 • فروش راه حل
 • FBI و FAB
 • مفهوم پل زدن در فروش
 • پل زدن معکوس
معرفی

فصل دوازدهم: گام چهارم - برخورد و رسیدگی به اعتراضات

 • محوطه جریمه
 • تکنیک فرض کن
 • تکنیک 3F
 • 5 مرحله در برخورد با اعتراضات
 • موانع فروش
اعتراضات

فصل سیزدهم: گام پنجم - اتمام فروش

 • اهمیت اتمام فروش
 • دلیل ضعف فروشندگان
 • تکنیک فروشندگان سنتی
اتمام فروش