...

تستمونیال های دوره گرگ اینستاگرام

خانم یلدا مفاخری

رسیدن درآمد از صفر تا 40 میلیون تومان

آقای ناصر قنادی

شروع فروش در اینستاگرام از ماه سوم

خانم خواجه پور

30 درصد افزایش فروش در شروع دوره

خانم مریم علیگو

فروش با 115 فالوور

آقای امیردانیال ساعدی

خرید مک بوک با گرگ اینستاگرام

خانم فاطمه بهجو

6 میلیون تومان فروش با 400 فالوور

خانم فرشته منتظرین

افزایش فروش با محتوای بهتر

آقای حمید مظفری

فروش از ماه دوم با فالوور کم

آقای پرویز میرزایی

بهتر شدن روز به روز پیج

خانم رباب سلیمی

دوره ای بسیار کامل و جامع

خانم الهام درویشی

فروش در استوری از ماه دوم

خانم ماریا

شروع فروش در کمتر از یک ماه

آقای محمد حاجی نژاد

فروش روزی 600 هزار تومان در ماه دوم

آقای جواد محمدی

19 میلیون تومان فروش در 45 روز

خانم بهناز طریق پیما

به دست آوردن هزینه دوره در طول دوره

خانم سارا مبصر

فروش در کمتر از 1 ساعت

خانم زهرا رضایی

از صفر تا فروش ایده آل

آقای مهدی وجدانخواه

نتایج خوب و مثبت در دو هفته

آقای محمد سرخوش

پیشرفت با گرگ اینستاگرام

خانم اکبر صابری

رضایت بعد از اتمام دوره

آقای بهروز طالبی

بهترین دوره بین همه آموزش ها

خانم مونا رسولی

7 میلیون تومان فروش با 390 فالوور

خانم سعیده احراری

پشتیبانی خیلی خوب و کوچ های صبور

خانم آزاده موسوی

رسیدن به کل هزینه دوره در دو ماه

خانم سمانه ندیری

رسیدن به کل هزینه دوره در هفته اول

تستمونیال های دوره گرگ وال استریت

آقای سعید ملکی

آقای احمدرضا قربانی

آقای امیردانیال ساعدی

آقای اشکان حسینی

آقای رضا رفیعی

خانم رحیمه احمدزاده

آقای محمد رفیعی

خانم حمیده رادمهر

آقای مجید ارزمانی

خانم مینا ندیمی

آقای میکائیل خراسانی

خانم رویا احمدزاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.