...

4 مهارت لازم برای مذاکره موفق

4 skills needed for successful negotiation

مذاکره موفق معمولاً با دعوا و بحث‌ به نتیجه نمی‌رسه و نیازه که مهارت مذاکره رو بلد باشین. برای داشتن مذاکره خوب، علاوه بر این باید، مهارت‌های فردیتون رو هم…

بایدها و نبایدهای فنون مذاکره

dos and donts of negotiation techniques

مرز بین ارتباط و مذاکره این روزها خیلی کم‌رنگ شده و به راحتی نمیشه این دو موضوع رو از هم تفکیک کرد. دونستن اصول و فنون مذاکره برای همه آدم‌ها واجبه. چون…

7 مرحله مذاکره موفق

Successful negotiation process

داشتن مذاکره موفق، نیازمند اینه که شما تسلط کافی روی اصول و مراحل مذاکره داشته باشین. برای داشتن این تسلط هم شما باید با اصول و مراحل مذاکره آشنا باشین.

چگونه یک مذاکره را شروع کنیم؟

how to start negotiations

نحوه شروع مذاکره از مهم‌ترین مراحل یه مذاکره موفق هست و می‌تونه نتیجه اون مذاکره رو به شدت تحت تأثیر قرار بده. شروع‌کننده مذاکره بودن دغدغه خیلی هاست.

مذاکره برد برد چیست؟

bord bord chist

مذاکره برد برد صرفاً این نیست که دو طرف مذاکره راضی باشن. زمانی که توی مذاکره از تمام پتانسیل‌ها و امکانات استفاده میشه، مذاکره برد برد اتفاق افتاده…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.